მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია

იმიგრაცია

მიმართულებები: იმიგრაცია

ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქის მუდმივად ან დროებით დასახლება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე.სრულად...

ემიგრაცია

მიმართულებები: ემიგრაცია

პოლიტიკური, ეკონომიკური ან პირადი მიზეზებით უცხო ქვეყანაში მცირე ხნით ან მუდმივად საცხოვრებლად წასვლა.სრულად...

რეინტეგრაცია

მიმართულებები: რეინტეგრაცია

წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელახლა ჩართვა.სრულად...

ნებაყოფლობით დაბრუნება

მიმართულებები: ნებაყოფლობით დაბრუნება

წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელახლა ჩართვა.სრულად...

ლტოლვილები და თავშესაფარი

მიმართულებები: ლტოლვილები და თავშესაფარი

უცხოელები, რომლებიც საჭიროებენ საერთაშორისო დაცვას, ვინაიდან წარმოშობის ქვეყანაში მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. სრულად...

საქართველო და ევროკავშირი

მიმართულებები: საქართველო და ევროკავშირი

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს ხელშეკრულება „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ“, რომელსაც ხელი 1996 წელს მოეწერა და ძალაში 1999 წელს შევიდა.სრულად...

Slide Left Slide Right
 • კომისია

  მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია შეიქმნა 2010 წლის 13 ოქტომბერს. იგი არის მთავრობის სათათბირო ორგანო, რომელიც მსჯელობს და გადაწყვეტილებებს იღებს მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე. კომისიას, რომელიც აერთიანებს 12 სახელმწიფო უწყებას, თავმჯდომარეობს იუსტიციის მინისტრი, ხოლო თანათავმჯდომარეა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე.

  სრულად...

 • სამდივნო

  კომისიას ანალიტიკურსა და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას უწევს ევროკავშირის რეკომენდაციითა და მხარდაჭერით მოქმედი სამდივნო.

 • სამუშაო ჯგუფები

  საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებით გააქტიურების მიზნით, კომისიის ფარგლებში ჩამოყალიბდა თემატური ჯგუფები.

სიახლეები

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი