მიგრაციის შესახებ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა

2017 წლის 10-11 მაისს სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში“ საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიება გლობალური მიგრაციული პროცესების გამოწვევებს მიეძღვნა. კონფერენციის მონაწილეებმა – მიგრაციის თემით დაინტერესებულმა ქართველმა და უცხოელმა მეცნიერებმა – ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს და რეგიონული და საერთაშორისო მიგრაციული პროცესების შესახებ ცოდნა გაიღრმავეს.

მიგრაციის საკითხი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს საშუალებას აძლევს, შეუერთდეს მიგრაციის შესახებ ევროპაში მიმდინარე დებატებს და მიგრაციის სფეროში არსებული თანამედროვე გამოწვევებისადმი რეაგირების სწორი მიდგომები ჩამოაყალიბოს.

საერთაშორისო კონფერენცია – მიგრაციისადმი გაერო-ს პრინციპებზე დაფუძნებული გლობალური მიდგომის ჩამოყალიბების ერთ-ერთი საშუალებაა. ღონისძიება ორგანიზებული იყო საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმისა და 2014 წელს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიასა და ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში.

 კონფერენციის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მხარდაჭერა განახორციელდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში“ (ENIGMMA) ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD).

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი