საქმიანობის მიმართულებები

 • იმიგრაცია

  ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქის მუდმივად ან დროებით დასახლება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე.

 • ემიგრაცია

  პოლიტიკური, ეკონომიკური ან პირადი მიზეზებით უცხო ქვეყანაში მცირე ხნით ან მუდმივად საცხოვრებლად წასვლა.

 • რეინტეგრაცია

  წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელახლა ჩართვა.

 • ნებაყოფლობით დაბრუნება

  წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელახლა ჩართვა.

 • ლტოლვილები და თავშესაფარი

  უცხოელები, რომლებიც საჭიროებენ საერთაშორისო დაცვას, ვინაიდან წარმოშობის ქვეყანაში მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება.

 • საქართველო და ევროკავშირი

  საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს ხელშეკრულება „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ“, რომელსაც ხელი 1996 წელს მოეწერა და ძალაში 1999 წელს შევიდა.

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი